Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

linia

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

czytaj

linia

KOMUNIKAT MEN
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
PRZEZ UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

linia

PROJEKT "BLISKO TO, CO DALEKIE" W ZESPOLE SZKÓŁ

Zespół Szkół został laureatem jesiennej edycji konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu: Bardzo Młoda Kultura 2020.

Projekt: "Blisko to, co dalekie" – to cykl warsztatów afrykańskiego języka swahili prowadzonych w języku angielskim
dla uczniów klas technikum o profilu turystycznym w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas warsztatów prowadzonych w języku angielskim uczniowie będą mieli szans
kształtować umiejętności językowe oraz poznać "przedsmak" kształcenia poza granicami naszego kraju.

Spotkanie z językiem swahili to dla młodych ludzi spotkanie jednocześnie z kulturą afrykańską,
tak odmienną od tej, w której dorastają. Dostrzeżenie tych różnic może być bodźcem do przemyślenia i zweryfikowania własnych planów na przyszłość.

Projekt w czasie pandemii może być również formą zaspokojenia chęci poznawania
i eksplorowania świata, która w obecnych warunkach jest mocno ograniczona.

Autorem projektu jest Anna Wysocka - nauczycielka przedmiotów turystycznych
w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdański.

linia

UWAGA !!!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

czytaj

linia

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 25-III-2020 r.

czytaj: strona1, strona2

linia

KOMUNIKAT BIEŻĄCY
(z dnia 23-III-2020)

RODZICE I UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

czytaj

linia

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE - PILNE!

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

Zachęcamy do ich odwiedzania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
www.gov.pl/koronawirus

INFOLINIA MINISTERSTWA ZDROWIA
W przypadku dodatkowych wątpliwości
zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia
lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ - NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE - czytaj!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!
Od 12.03.2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
wprowadza zakaz korzystania z boisk Orlik oraz sali gimnastycznej do odwołania.

plakat

linia

 INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
serdecznie zaprasza osoby zainteresowane współpracą
w zakresie przyjmowania młodocianych pracowników
i uczniów szkoły na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową
w celu realizowania przez nich praktycznej nauki zawodu u Pracodawcy.

Dodatkowo dla osób chętnych, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego,
umożliwimy zorganizowanie kursu pedagogicznego
we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim.

Osoba do kontaktu:
– kierownik praktycznej nauki zawodu – Gabriela Figacz, tel.: 55-247 24 91 wewn. 44
- e-mail zsndgd@wp.pl Wioletta Przyborowska Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

linia

INFORMACJA

Zespół Szkół  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54
będący Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół,
informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest
„AUDITOR” Adriana Głuchowska z siedzibą w Gdańsku ul. Biwakowa 40 / tel. 696 011 969/.

linia

WARSZAWSKA - CZAS ZAWODOWCÓW

czytaj

linia

STAŻE I PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU
„WARSZAWSKA – CZAS ZAWODOWCÓW”

W związku z realizacją projektu: „Warszawska – czas zawodowców” informujemy,
że uczniowie zobowiązani są do odbycia obowiązkowych 4 tygodniowych praktyk w czasie uzgodnionym z pracodawcą.
Formalnie przerwa w pracy może wynikać z urlopu wypoczynkowego
lub urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę.

Obowiązkowy wymiar ponadwymiarowych praktyk zawodowych został uzgodniony w porozumieniu i na wniosek
przedstawicieli organizacji p
racodawców województwa pomorskiego.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże i praktyki
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

linia

 

Aktualności

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolny 2020/2021 otrzymała uczennica naszej szkoły Kinga Wójcik klasy 2_tot(5).

Gratujemy!

Społeczność szkolna

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA UCZENNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Z ogromną przyjemnością i dumą informuję, że Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzyma uczennica naszej szkoły Kinga Kozłowska (z klasy II TOŻ).

Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie kształcenia zawodowego (wysokie oceny z przedmiotów zawodowych, staże, kursy, konkursy branżowe i inne zaangażowanie zawodowe) w ramach Programu motywacyjnego dla uczniów pomorskich szkół zawodowych (3.3.2).

Wioletta Przyborowska
dyrektor Zespołu Szkół

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 Listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania Niepodległości.

OTRZĘSINY 2020 W ZESPOLE SZKÓŁ :)

W październiku w Zespole Szkół odbyły się Otrzęsiny KLAS PIERWSZYCH.

Ze względu na sytuację pandemiczną tym razem wydarzenie to miało zupełnie inny charakter - zrezygnowaliśmy ze spotkania wszystkich klas i rywalizacji zbiorowej na rzecz kameralnego konkursu. Każda z klas została poproszona o przygotowanie plakatu i wierszyka opisującego dany zawód, a także maskotki, którą charakteryzowałyby cechy przyszłego zawodu.

SZKOŁA PAMIĘTA

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji Szkoła Pamięta.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

AKCJA „SPRZATANIE ŚWIATA”2020

W dniach 06 i 10.10.2020 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do corocznej akcji „Sprzątanie Świata”.

W związku z aktualną sytuacją związaną z obostrzeniami dotyczącymi COVID 19 nasi uczniowie sprzątali tylko teren szkolny.

W sprzątaniu uczestniczyły klasy 1 toż i 4 toż.

Organizatorzy: M. Trąbka,  W. Odoom

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020 W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 13 października 2020 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną obchody zostały podzielone na trzy części. O godzinie  12.00 w sali 11 odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego za bardzo dobry wynik z egzaminu zawodowego. Stypendia Starosty dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół wręczała pani Barbara Ogrodowska - wicestarosta Powiatu Nowodworskiego. Pani Wicestarosta pogratulowała wszystkim stypendystom oraz życzyła samych sukcesów w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej.

ZBIERAJ Z NAMI DLA KONRADA

We wrześniu zakończyliśmy akcję zbierania nakrętek dla chorego kolegi z naszej szkoły.

Zebraliśmy 120 kg nakrętek. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane rodzicom ucznia.

Organizatorem akcji była klasa 1w3 z wychowawcą Jackiem Kuklińskim.

Bardzo dziękujemy społeczności szkolnej za udział w zbiórce.

Wychowawca klasy 1w3      
mgr Jacek Kukliński

 

DZIEŃ OSADNIKA

PAMIĘTAMY.... ODDAJEMY HOŁD...